Dispensing tip: Dispensing pressure with cylindrical and conical dispensing needles

Problem

(For Danish or Swedish please see beneath this)

When evaluating a dispensing process the choice of the right dispensing needle is a decisive factor.
Often one does not consider whether to use a cylindrical or a conical dispensing needle

Therefore we would like to help you with the following dispensing tip:

When considering the dispensing pressure the right choice of the dispensing needle plays an important role.
The inner diameter of the dispensing needle is important for the dispensing pressure.
If you decide on a cylindrical dispensing needle the pressure will be considerably higher
than with a conical dispensing needle with identical outlet diameter and length.
This is due to an average smaller inner diameter of the dispensing needle.

Analysis of the pressure difference in the laboratory

An example to show the difference in pressure:

With the preeflow eco-CONTROL we adjust a defined volume flow of 3,0 ml/min and only
change the dispensing needle in the process which are both the same length and
have the same outlet diameter.
The dispensing pressure is measured with the preeflow sensor flowplus16 and the
pressure is displayed with the preeflow analysis system flowscreen.

We start with the cylindrical dispensing needle.
As you can see in the video, the maximum dispensing pressure exceeds 10 bar.
After this we will compare this to the conical dispensing needle.

The maximum pressure here is now less than 2 bar.

Summary:

With a conical dispensing needle, we therefore have a lower dispensing pressure.
This has significant advantages.

On one hand, we can improve the process with a better repeatability due to less pressure and less pulsation and on the other hand we can protect the material.
On one side the fluid and on the other side the dispensing itself.
Therefore we would always recommend a conical dispensing needle as long as the process allows it.

You can find more information about the products used in our preeflow showroom here

We hope you enjoyed this dispensing tip and that it would help you further. Thank you!

Dispenseringstryk med cylindriske og koniske doseringsnåle

Problemstilling

Ved evaluering af en dispenseringsproces er valget af den rigtige doseringsnål en afgørende faktor. Ofte overvejer man ikke, om man skal bruge en cylindrisk eller en konisk doseringsnål

Derfor vil vi gerne hjælpe dig med følgende dispenseringstip:

Når man overvejer dispenseringstrykket, spiller det rigtige valg af doseringsnålen en vigtig rolle. 
Den indvendige diameter af dispenseringsnålen er vigtig for dispenseringstrykket.

Hvis du vælger en cylindrisk doseringsnål, vil trykket være betydeligt højere end med en konisk doseringsnål med identisk udløbsdiameter og længde.

Dette skyldes en gennemsnitlig mindre indre diameter af doseringsnålen.

Analyse af trykforskellen i laboratoriet

Et eksempel på forskellen i trykket
Med preeflow eco-CONTROL justerer vi en defineret volumenstrøm på 3,0 ml / min og ændrer kun dispenseringsnålen i processen, der begge har samme længde og har samme udløbsdiameter.

Dispenseringstrykket måles med preeflow sensor flowplus16, og trykket vises med preeflow analysis flowscreen.

Vi starter med den cylindriske doseringsnål.

Som du kan se i videoen, overstiger det maksimale dispenseringstryk 10 bar.

Herefter vil vi sammenligne dette med den koniske doseringsnål.

Det maksimale tryk her er nu mindre end 2 bar.

Konklusion:

Med en konisk doseringsnål har vi derfor et lavere dispenseringstryk.
Dette har betydelige fordele.

På den ene side kan vi forbedre processen med en bedre gentagelighed på grund af mindre tryk og mindre pulsering, og på den anden side kan vi beskytte materialet.
Altså, på den ene side væsken og på den anden side selve doseringen.

Derfor vil vi altid anbefale en konisk doseringsnål, så længe processen tillader det.
Du kan finde mere information om produkterne fra forsøget i vores preeflow showroom her.

Vi håber, at du fandt dette dispenseringstip brugbart, og at det ville hjælpe dig fremadrettet.

Tak fordi du læste med. 1

Dispenseringstryck med cylindriska och koniska doseringsnålar

Problem:

Vid utvärdering av en dispenseringsprocess är valet av rätt doseringsnål en avgörande faktor. Ofta överväger man inte om man vill använda en cylindrisk eller en konisk doseringsnål

Därför vill vi hjälpa dig med följande dispenseringstips:

När man överväger dispenseringstrycket spelar rätt val av doseringsnålen en viktig roll. Den inre diametern för utmatningsnålen är viktig för utmatningstrycket.

Om du bestämmer dig för en cylindrisk doseringsnål kommer trycket att vara betydligt högre än med en konisk doseringsnål med identisk utloppsdiameter och längd.
Detta beror på en genomsnittlig mindre inre diameter på utdelningsnålen.

Analys av tryckskillnaden i laboratoriet

Ett exempel för att visa skillnaden i tryck:

Med preeflow eco-CONTROL justerar vi ett definierat volymflöde på 3,0 ml / min och ändrar endast doseringsnålen i processen som både har samma längd och har samma utloppsdiameter.

Dispenseringstrycket mäts med flowsensoren flowplus16 och trycket visas med preeflow flowscreen.   
Vi börjar med den cylindriska doseringsnålen.
Som du kan se i videon överstiger det maximala utmatningstrycket 10 bar.
Efter detta kommer vi att jämföra detta med den koniska doseringsnålen.
Det maximala trycket här är nu mindre än 2 bar.

Sammanfattning:

Med en konisk doseringsnål har vi därför ett lägre doseringstryck.
Detta har betydande fördelar.
Å ena sidan kan vi förbättra processen med en bättre repeterbarhet på grund av mindre tryck och mindre pulsering och å andra sidan kan vi skydda materialet.
På ena sidan vätskan och på andra sidan själva utmatningen.
Därför rekommenderar vi alltid en konisk doseringsnål så länge processen tillåter det.

Du kan hitta mer information på vår preeflow showroom. 
Vi hoppas att du gillade detta dispenseringstips och att det skulle hjälpa dig vidare. Tack!

Original article by www.preeflow.com 

preeflow-viscotec-application-underfill
5/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *