NEW: Inliner hose for flexible, effective production

In the cosmetics sector, ViscoTec barrel extraction solutions are often used to feed highly viscous products such as mascara to filling stations. While the emptying and dosing systems can be easily disassembled for cleaning, this does not apply to the hoses in use. This is why customers increasingly approached ViscoTec and asked for a solution to simplify cleaning. The dosing technology specialist turned to Alfons Markert + Co. GmbH / marsoflex® with this problem. The two companies have been working together on various projects since 2015.

Patrick Macenka, Technical Sales at ViscoTec, explains more about finding solutions:

  • What problems do your customers have to overcome without the in-liners?

Patrick Macenka: To clean a hose containing highly viscous products such as mascara, you have to flush it turbulently and ideally push it out beforehand using a pigging system. The customer requires both systems otherwise such systems need to be obtained. Our task was to find a simple solution that we could providey directly to our customers. Simplified cleaning is particularly important when different materials run on one system.

  • Please describe the jointly developed solution:

Patrick Macenka: The outer hose remains the same as many customers already know. We chose a PTFE material because we are convinced of the good sliding properties of this material. An in-liner made of food-safe film is fed through the inside of this hose. Markert has developed a special, innovative system for fastening the in-liner.

  • What are the advantages for the customer?

Patrick Macenka: The product does not come into contact with the actual hose. At the end of production, the tube is removed, the special sealing device is released and the foil in-liner is simply pulled out. A new in-liner is fed through and attached and the hose is immediately available again – cleaning is completely unnecessary. This saves valuable working time.

  • In which areas, or for which applications can the in-liners be used?

Patrick Macenka: We primarily developed the concept for the cosmetics sector. However, applications are conceivable in many areas in which hose cleaning is required. By using FDA compliant film, we can also serve the food and consumer goods sectors with this solution. Application in the pharmaceutical sector is also possible.

In this video, the advantages become even clearer:

NYHED: Inderslange til fleksibel og effektiv produktion

Forenklet rengøring ved dosering af tyktflydende materialer

I kosmetikbranchen bruges ViscoTec tøndeudvindingsløsninger ofte til at føde stærkt tyktflydende produkter såsom mascara til påfyldningsstationer. Mens tømnings- og doseringssystemerne let kan skilles ad til rengøring, gælder dette ikke de anvendte slanger. Dette er grunden til, at kunder i stigende grad henvender sig til Scanmaster og ViscoTec og beder om en løsning for at forenkle rengøringen. ViscoTec henvendte sig til Alfons Markert + Co. GmbH / marsoflex® med dette problem.

Hvilke problemer står vores kunder overfor uden inderslanger?

For at rengøre en slange, der indeholder meget tyktflydende produkter som mascara, skal du skylle den turbulent og ideelt skubbe den ud på forhånd ved hjælp af et pigging-system. Kunden kræver begge systemer, ellers skal sådanne systemer opnås. Vores opgave var at finde en simpel løsning, som vi kunne levere direkte til vores kunder. Forenklet rengøring er især vigtigt, når forskellige materialer kører på et system.

Beskrivelse af den nyudviklede løsning:

Den ydre slange er den samme som mange kunder allerede kender. Vi bruger et PTFE-materiale, fordi vi er overbeviste om de gode glideegenskaber ved dette materiale. En inderslange, kaldet in-liner, lavet af fødevaresikker film føres gennem indersiden af denne slange. Markert har udviklet et specielt, innovativt system til fastgørelse af inderslangen.

Hvad er fordelene for kunden?

Produktet, der skal dispenseres, kommer ikke i kontakt med selve slangen. Ved afslutningen af produktionen fjernes røret, den specielle forseglingsindretning frigøres, og folien i foringen trækkes simpelthen ud. En ny indføring føres igennem og fastgøres, og slangen er straks tilgængelig igen – rengøring er helt unødvendig. Dette sparer værdifuld arbejdstid.

På hvilke områder eller til hvilke applikationer kan inderslangerne bruges?

Konceptet er primært udviklet til kosmetikbranchen. Imidlertid kan applikationer tænkes i mange områder, hvor slangerensning er påkrævet. Ved at bruge FDA-kompatibel film kan vi også betjene fødevare- og forbrugsvaresektoren med denne løsning. Anvendelse i den farmaceutiske sektor er også mulig.

I videoen ovenfor ses fordelene ved inderslangerne.

5/5

Original artikel kan læses her

Artiklen er også udgivet på www.metal-supply.dk