GTranslate

Miksesystemer
 

Når man arbejder med flerkomponent substanser, er en homogen blanding af materialerne uhyre vigtig.

Store forskelle i materialernes viskositet, kort potlife, materialer som er svære at blande etc. kræver individuelle blandesystemer.