GTranslate


Webbaseret service management

 Lad os være med til at overvåge servicebehovet på Jeres udstyr.

Vi opretter en serviceplan på Jeres PC. I bliver herefter mindet om når det er tid til at
noget skal gøres på Jeres udstyr.

Kommer I til at "glemme" det - skal vi nok huske Jer på det. Vi følger nemlig med og kan se hvis I ikke har kvitteret "udført" for en given aktion. 
Dermed sikres at Jeres udstyr altid er funktionsdygtigt og I spares samtidig for dyre nedbrud.