Garanti 1-komponent udstyr

Vi sikrer funktionaliteten af ​​Scanmaster ApS doseringskomponenter under betingelserne i en
teknisk korrekt systemkontrol og regelmæssige intervaller for systemvedligeholdelse og kalibrering, der skal udføres
ud af systembrugeren.
Doseringssystemets konstruktion og drift er baseret på de oplysninger, som Scanmaster kender indtil offentliggørelsen af ​​det relevante tilbud. Herved antager vi, at de materielle data og proces parametre stemmer fuldt ud med betingelserne for den dispenserede væske, der senere anvendes i virkeligheden. I tilfælde af afvigelser Scanmaster ApS påtager sig intet ansvar for komponenternes/systemets funktionalitet.
Scanmaster ApS er ikke ansvarlig for egnetheden af ​​det doserede materiale. Ansvaret for udvælgelsen af ​​væsken ligger hos klienten. Se venligst materialeleverandørens anvisninger for levering, krav og passende opbevaring af væsken.

Garantiperiode: 12 måneder efter levering er dele udsat for slid udelukket.
Der kan bestilles en garantiperiode på op til 24 måneder mod et tillæg, afhængigt af doseringssystem.

Garantibetingelser:

  • For at sikre materialeegenskaberne skal det doserede materiale opbevares og forarbejdes i overensstemmelse med specifikationerne i det tekniske datablad og instruktionerne fra materialeleverandør
  •  Materialet skal præsenteres af materialeforsyningssystemet absolut fri for luft og gasbobler til en præcis materialedoseringsproces
  •  Idriftsættelse af doseringssystemet af Scanmaster ApS personale enten til systemets præaccept eller hos kunden
  • Implementering af systemvedligeholdelse af uddannet personale i overensstemmelse med specifikationer for vedligeholdelsesplanen.

Systemvedligeholdelsesintervaller skal også udføres ud i tilfælde af lejlighedsvis systemdrift duo at systemet er permanent fyldt
med væske alligevel.
Scanmaster ApS anbefaler, at opstarten af ​​doseringsanlægget udføres af velkvalificeret service personale enten til for-idriftsættelse hos Scanmaster ApS, hos vores leverandører eller på stedet for den kunde/bruger af systemet. Scanmaster ApS kan ikke acceptere garantikrav i tilfælde af ukorrekt idriftsættelse af systemet.

Garanti 2-komponent udstyr

Vi sikrer funktionaliteten af ​​Scanmaster ApS 2-komponent doseringssystem og dets overholdelse af det nødvendige blandingsforhold under betingelserne for en teknisk korrekt systemkontrol og regelmæssige intervaller af systemvedligeholdelse og kalibrering, der skal udføres af systembrugeren.

Konstruktionen og driften af ​​2-komponent doseringssystemet er baseret på de oplysninger, som er kendt Scanmaster ApS indtil udgivelsen af ​​det relevante tilbud. Herved antager vi, at materialedata og procesparametre stemmer fuldt ud med betingelserne for den dispenserede væske, der senere anvendes i virkeligheden. I tilfælde af afvigelser Scanmaster ApS kan ikke påtage sig noget ansvar for systemets funktionalitet.
Scanmaster ApS er ikke ansvarlig for egnetheden af ​​det doserede materiale. Ansvaret for udvælgelsen af ​​væsken ligger hos klienten. Se venligst materialeleverandørens anvisninger for levering, krav og passende opbevaring af væsken.
Ikke inkluderet i tilbuddet er valg, kvalificering og levering af det statiske blanderør. Blandingsresultatet er afgørende påvirket af valget af det statiske blanderør. Udvælgelsen og kvalifikationen af blanderøret skal udføres af systembrugeren eller materialeleverandøren på forhånd, hvis der ikke er nogen
erfaring, ellers det seneste under system idriftsættelse af dem.
Scanmaster ApS er ikke ansvarlig for valg af blanderørstype og materialets kvalitet efter blanding i den statiske mixer.
Garantiperiode: 12 måneder efter levering er dele udsat for slid udelukket.
En garantiperiode på op til 24 måneder kan bestilles mod et tillæg på 3,5 % af ordreværdien afhængigt af prisen på doseringssystemet.

Garantibetingelser:

  • For at sikre materialeegenskaberne skal det doserede materiale opbevares og forarbejdes i overensstemmelse med specifikationerne i det tekniske datablad og instruktionerne fra materialeleverandør
  • Materialet skal præsenteres af materialeforsyningssystemet absolut fri for luft og gasbobler til en præcis materialedoseringsproces
  • Idriftsættelse af doseringssystemet af Scanmaster ApS personale enten til systemets præaccept eller hos kunden
  • Implementering af systemvedligeholdelse af uddannet personale i overensstemmelse med specifikationer for vedligeholdelsesplanen.

Systemvedligeholdelsesintervaller skal også medtages
ud i tilfælde af lejlighedsvis systemdrift duo at systemet er permanent fyldt
med væske i hvert fald.
Scanmaster ApS anbefaler, at opstarten af ​​2-komponent doseringssystemet udføres af velkvalificeret servicepersonale enten til idriftsættelse hos Scanmaster ApS eller hos kunden/brugeren af systemet. Scanmaster ApS kan ikke acceptere garantikrav i tilfælde af et forkert systems idriftsættelse.

has been added to the cart. View Cart